ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 83096
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ (Update 25/1/2556)

ข่าว : การศึกษา
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 106 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
[ ประกาศวันที่ : 14 มี.ค 2557 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 สิงหาคม 2557 Dr.Ir Jani Januar, Dean, Faculty of Agriculture, University of Jember, Republic of Indonesia นำคณะอาจารย์และนิสิต จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการบัณฑิตศึกษาและวิจัย กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ผศ.ดร.เสริ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 18 สิงหาคม ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณพิชญา รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Technologies and Challenges in understanding protein biology, the Ultimate Biomarkers บรรยายโดย Dr. Aaron Sin ณ ห้อง A-106 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โฆสิตรัตน เป็นตัวแทน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับการตีพิมพ์ ด้านการวิจัยของประเทศ และมหาวิทยาลัยไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยมี ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับเกษตรกร ที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านพืชเทคโนชีวภาพ และพืชเทคโนชีวภาพในเรือนทดลอง นำโดย ศ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด