ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 00000
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 124 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [ 17 ธ.ค 2557 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 มกราคม 2558 คณาจารย์ ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ปีการศึกษา 2556 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 7 คน และ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดย ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ให้การต้อนรับ ท่านทูตพาณิชย์ จิรวุฒิ สุวรรณอาจ ประจำกรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ซึ่งนำคณะผู้บริหารทางการเกษตร จาก Ferderal Minitry of Agriculture & Rural Development ประเทศไนจีเรีย นำโดย Dr.Damilola Emma ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 6 (The 6th AG-BIO/PERDO graduate Conference และ Kasetsart University-University of Tsukuba ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 1-2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสู่สาธารณะ ในงานเกษตรกำแพงแสน 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีการแสดงกิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ และงานวิจัยร่วมกับภาคผล ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Small RNA world, biogenesis and function in plants and sRNAS role in plant virus interaction" และ "The RNAi landscape in agricultural research and p ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด