ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 04071
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 192 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาในส่วนของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตในความดูแล [ 26 ม.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 233 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [ 19 ม.ค 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 232 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 11 ม.ค 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 230 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร [ 21 ธ.ค 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
1 ก.พ. 25609.30 - 11.30 น.ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Novel Solutions for real-time PCR in genotyping, gene expression and gene regulation"
[ ประกาศเมื่อ : 10 ม.ค 2560 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม28 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดดอนเตาอิฐ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560 ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โด ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 14 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ และ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Zhen Yuanlin Vice President จาก Jiangsu Normal University พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่จากกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 คน เพื่อหารื ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ University of Tsukuba University ร่วมจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 7 (The 7th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint Seminar IV) ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสู่สาธารณะ ในงานเกษตรกำแพงแสน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีการแสดงกิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ 1,000 คน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับคุณกาญจนา กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และคณะ จำนวน 4 คน เพื่อหารือ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด