สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : Autoclave
รายละเอียดโดยสังเขป : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า แรงดังสูง ขนาดความจุ 50 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 135 องศาเซลเซียล ตั้งโปรแกรมได้ 4 แบบ นึ่งฆ่าเชื้อ อุ่น หลอมอาหาร และฆ่าเชื้อเครื่องมือ
2
ชื่อเครื่อง : Balance 4 decimal
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องชั่งความละเอียดเป็นจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง แสดงผลเป็นดิจิตอล
3
ชื่อเครื่อง : Bench top refrigerated centrifuge
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องหมนเหวี่ยง ปรับอุณหภูมิต่ำได้ สามารถใช้ได้กับหลอดขนาด 1.5 ml หรือ PCR plate
4
ชื่อเครื่อง : Concentrator
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องระเหยแห้ง พร้อมกับการหมุนเหวี่ยง ในสภาพสุญญากาศ เหมาะกับการปริมาณต่ำกว่า 500 ไมโครลิตร ใช้กับหลอดทดลองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2 มิลลิลิตร ควบคุมอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิห้อง -60 องศาเซลเซียส
5
ชื่อเครื่อง : Freeze Dryer
รายละเอียดโดยสังเขป : Freeze Dryer เป็นเครื่องมือสำหรับทำตัวอย่างแห้ง ภายใต้สภาพสุญญากาศ ที่อุณหภูมิต่ำ, สามารถใส่ตัวอย่างในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ เช่น หลอด ชิ้นเนื้อ หรือ ตัวอย่างชิ้นพืช
6
ชื่อเครื่อง : Gel Dryer
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องตากแห้งเจลชนิด Acrylamide gel ด้วยระบบเป่าลม ทำให้เจลแห้งภายใน 3 ชั่วโมง ขนาดเจลใหญ่สุด 64 ตารางนิ้ว
7
ชื่อเครื่อง : Homogenizer
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องบดตัวอย่างแบบกึ่งเปียก ใช้บดตัวอย่างในหลอดทดลอง โดยใช้ใบมีดลักษณะเหมือนใบพัด หมุนด้วยความเร็วรอบสูง วัสดุเป็นแสตนเลส สามารถถอดใบมีดออกมาล้าง และเปลี่ยนหัวใบมีดได้ ปรับความเร็วรอบได้
8
ชื่อเครื่อง : Hot air oven
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องอบแห้ง ความจุ 108 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 200 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาการทำงานได้
9
ชื่อเครื่อง : Hybridization Oven
รายละเอียดโดยสังเขป : Hybridzation Oven เป็นเครื่องหมุนในแนวนอน ปรับระดับความเร็วได้ 3 ระดับ สำหรับใส่ตัวอย่างในหลอดแก้วยาว 30 เซนติเมตร พร้อมควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ตัวอย่างสัมผัสสารได้อย่างทั่วถึง
10
ชื่อเครื่อง : Incubator shaker
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องเขย่าสารในแนวนอน ควบคุมความเร็วในการเขย่า เวลาทำงาน ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ใช้กับขวดรูปชมพู่ ขนาด 125, 250, 500, 1,000 และ 2,000 ml
11
ชื่อเครื่อง : Mini Spray dryer
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างแห้งแบบพ่นฝอยด้วยความร้อน
12
ชื่อเครื่อง : Mini Spray dryer with Inert Loop
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างแห้งแบบพ่นฝอยด้วยความร้อน สำหรับสารที่มีตัวทำละลายเป็นสารอินทรีย์
13
ชื่อเครื่อง : PCR/Thermal cycler
รายละเอียดโดยสังเขป : PCR เป็นเครื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ทำปฏิกิริยาได้พร้อมกัน 384 ตัวอย่าง, Ramp Rate สูงสุด 5 องศาเซลเซียส ต่อวินาที
14
ชื่อเครื่อง : PCR/Thermal cycler
รายละเอียดโดยสังเขป : PCR เป็นเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมิแบบเป็นลำดับขั้นได้ 12 ช่อง, ทำปฏิกิริยาได้พร้อมกัน 96 ตัวอย่าง, Ramp Rate สูงสุด 5 องศาเซลเซียส ต่อวินาที
15
ชื่อเครื่อง : Refrigerated Incubator shaker
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องเขย่าสาร สามารถตั้งอุณหภูมิต่ำได้ ใชกับขวดรูปชมพู่ ขนาด 125, 250, 500 และ 1,000 ml
16
ชื่อเครื่อง : Refrigerated inverter hight speed centrifuge
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งพื้น สามารถทำความเร็วรอบได้ และสามารถปรับอุณหภูมิต่ำได้ มี rotor สองชนิด ได้แก่ rotor แบบ fix angle ขนาด 50 ml x 8 ช่อง และ 250 ml x 6 ช่อง และแบบ Swinging bucket rotor
17
ชื่อเครื่อง : Refrigerator Incubator
รายละเอียดโดยสังเขป : ตู้บ่มชนิดไม่ควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 10 ถึง 50 องศาเซลเซียส ขนาดบรรจุ 14.3 CU. ตั้งโปรแกรมการทำงานได้
18
ชื่อเครื่อง : Rotary evaporator
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องระเหยแห้ง โดยการหล่อน้ำอุณหภูมิสูง ความจุ 500 - 5,000 มิลลิลิตร
19
ชื่อเครื่อง : Rotary evaporator
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือกลั่นระเหยสารแบบหมุน โดยใช้ความร้อนจากการอังน้ำผ่านกระบอกแก้ว เพื่อให้สารมีความเข้มข้นมากขึ้น คุณสมบัติของเครื่องให้ความร้อนสูงถึง 210 'C พร้อมแขนยก
20
ชื่อเครื่อง : Transluminator
รายละเอียดโดยสังเขป : แท่น UV ที่ความยาวคลื่น 312 mm ขนาด Filter 20x20 mm
21
ชื่อเครื่อง : Ultracentrifuge
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง โดยใช้การเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง เพื่อแยกขนาดของตัวอย่าง ตามน้ำหนักหรือควาามหนาแน่น ภายใต้สภาพสุญญากาศ สามารถทำความเร็วรอบได้สูงถึง 694,000 x g, Rotor มีสองประเภท ได้แก่ Fixed angle rotor มีสองรุ่น คือ type 90Ti(8 tube x 135 ml) และ 50.2 Ti(12 tube x 39 ml) และรุ่น Swinging bucket rotor คือ SW 40 Ti(6 tube x 14 ml)
22
ชื่อเครื่อง : Ultrasonic homogenizer
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องมือทำให้เกิดคลื่นความถี่ผ่านน้ำ โดยปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด 0-400 W ด้วยความถี่ 20 kHz, มีกล่องครอบกันเสียง ใช้ได้กับตัวอย่างปริมาตร 0.25-1000 ml ตั้งเวลาได้ 0-15 นาที พร้อมโหมดกระตุก (Pulse mode)
23
ชื่อเครื่อง : เครื่องล้างฟิล์ม
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องล้างฟิล์ม X-ray ใช้กับฟิล์มขนาดตั้งแต่ 4x4 นิ้ว ถึง ฟิล์มกว้าง 14 นิ้ว ใช้เวลาล้างประมาณ125 วินาทีต่อแผ่น
24
ชื่อเครื่อง : บดตัวอย่างแห้ง
รายละเอียดโดยสังเขป : เครื่องบดตัวอย่างแห้ง พร้อมปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วรอบ 6,000 ถึง 18,000 รอบต่อนาที เหมาะกับตัวอย่างประเภทที่มีลักษณะเปราะแตกง่าย เป็นเส้น หรือเมล็ดกึ่งอ่อน ถึง เกือบแข็ง