สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : Compound microscope
รายละเอียดโดยสังเขป : กล้องจุกทรรศน์สองตา แบบให้ภาพสองมิติ ไม่ได้ต่อกล้องถ่ายภาพ
2
ชื่อเครื่อง : Compound microscope with Fluorescence system
รายละเอียดโดยสังเขป : กล้องจุลทรรศน์ ศึกษาตัวอย่างและถ่ายภาพชนิด Dic และ phase contrase ใช้ได้ทั้งแหล่งแสงขาว และ Fluorescence พร้อมระบบภ่ายภาพดิจิตอล
3
ชื่อเครื่อง : Inverted microscope
รายละเอียดโดยสังเขป : กล้องจุลทรรศน์ ที่มีแหล่งแสง และรูรับแสงอยู่ด้านบน โดยตัวอย่างอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะมีพื้นที่ห่างจากเลนส์มาก ทำให้สามารถวางตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น จานเลี้ยงเชื้อได้
4
ชื่อเครื่อง : Microsope with Chromosomal Karyotyping system
รายละเอียดโดยสังเขป : อุปกรณ์ต่อพ่วงกับกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาโครโมโซม พร้อมโปรแกรมถ่ายภาพ และวิเคราะห์ สามารถใช้ได้กับสี Cye3 และ Cye5
5
ชื่อเครื่อง : Stereo microscope
รายละเอียดโดยสังเขป : กล้องจุลทรรศน์สองตา แบบให้ภาพสามมิติ ไม่ได้ต่อกล้องถ่ายภาพ
6
ชื่อเครื่อง : Stereo microscope with Fluorescence system
รายละเอียดโดยสังเขป : กล้องจุทรรศน์ศึกษาภาพ 3 มิติของตัวอย่าง ต่อพ่วงกับแหล่งแสง Fluorescence พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล