สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ด้านชีวภาพ

ลำดับที่ชื่อเครื่อง/รายละเอียด
1
ชื่อเครื่อง : MicroLog
รายละเอียดโดยสังเขป : ระบบจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการใช้แหล่งคาร์บอน เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล