สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
10
ชื่อเครื่อง : Refrigerator Incubator

เครื่อง : Refrigerator Incubator


รุ่น :
MIR533 ยี่ห้อ : Sanyo

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

ตู้บ่มชนิดไม่ควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 10 ถึง 50 องศาเซลเซียส ขนาดบรรจุ 14.3 CU. ตั้งโปรแกรมการทำงานได้

การประยุกต์ใช้งาน

เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์

บริษัทผู้ผลิด :
Sanyo

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก