สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
15
ชื่อเครื่อง : Homogenizer

เครื่อง : Homogenizer


รุ่น :
T25 ยี่ห้อ : Ultra-turrax

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องบดตัวอย่างแบบกึ่งเปียก ใช้บดตัวอย่างในหลอดทดลอง โดยใช้ใบมีดลักษณะเหมือนใบพัด หมุนด้วยความเร็วรอบสูง วัสดุเป็นแสตนเลส สามารถถอดใบมีดออกมาล้าง และเปลี่ยนหัวใบมีดได้ ปรับความเร็วรอบได้

การประยุกต์ใช้งาน

สกัดดีเอ็นเอจากใบพืช

บริษัทผู้ผลิด :
Ika group

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก