สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
16
ชื่อเครื่อง : Hot air oven

เครื่อง : Hot air oven


รุ่น :
UM500 ยี่ห้อ : Memmert

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องอบแห้ง ความจุ 108 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง 200 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาการทำงานได้

การประยุกต์ใช้งาน

อบตัวอย่างแห้ง

บริษัทผู้ผลิด :
Memmert/Germany

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก