สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

ลำดับที่รายละเอียด
18
ชื่อเครื่อง : Robotic Liquid Handling Systems

เครื่อง : Robotic Liquid Handling Systems


รุ่น :
100 ยี่ห้อ : Xiril

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องมือสำหรับควบคุมการเติมของเหลวด้วยแขนกล สามารถทำงานตามค่าที่ตั้งไว้ รับคำสั่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช่ร่วมกับการ์ดคำสั่งสำเร็จรูป ทำงานแบบอัโนมัติ ประกอบด้วยหัวจ่ายของเหลว 4 หัว และแท่นวาง microplate 20 ตัวแหน่ง เหมาะกับการเตรียมตัวอย่างในปริมาณในช่วง 1,000 ตัวอย่าง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน

สกัดดีเอ็นเอ, ทำ ELISA

บริษัทผู้ผลิด :
Xiril

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput
กลับไปหน้าหลัก