สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

ลำดับที่รายละเอียด
19
ชื่อเครื่อง : Automated Genetic Analysis System

เครื่อง : Automated Genetic Analysis System


รุ่น :
CEQ 8000 ยี่ห้อ : Beckman Coulter

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องมือวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ โดยการนำตัวอย่างดีเอ็มเอแยกผ่าน capillary acrylamide gel และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ ผ่านตัวตรวจสอบของเครื่อง ใช้หลักการของการติดตามแสง fluorescence ประมวลผลเป็นกราฟระหว่างความยาวของดีเอ็นเอ(nt) และ Dye signal

การประยุกต์ใช้งาน

ตรวจสอบความหลากหลายของดีเอ็นเอ ด้วย AFLP, Heterozygote Detection, SNP analysis

บริษัทผู้ผลิด :
Beckman Coulter

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput
กลับไปหน้าหลัก