สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
21
ชื่อเครื่อง : Ultracentrifuge

เครื่อง : Ultracentrifuge


รุ่น :
Optima L-90K ยี่ห้อ : Beckman

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง โดยใช้การเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง เพื่อแยกขนาดของตัวอย่าง ตามน้ำหนักหรือควาามหนาแน่น ภายใต้สภาพสุญญากาศ สามารถทำความเร็วรอบได้สูงถึง 694,000 x g, Rotor มีสองประเภท ได้แก่ Fixed angle rotor มีสองรุ่น คือ type 90Ti(8 tube x 135 ml) และ 50.2 Ti(12 tube x 39 ml) และรุ่น Swinging bucket rotor คือ SW 40 Ti(6 tube x 14 ml)

การประยุกต์ใช้งาน

การสกัดโปรตีน

บริษัทผู้ผลิด :
Beckman Coulter

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก