สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

ลำดับที่รายละเอียด
22
ชื่อเครื่อง : Bench-top Colony Picker

เครื่อง : Bench-top Colony Picker


รุ่น :
X 4000 ยี่ห้อ : Qpix

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องมือช่วยในการเก็บโคลนที่อยู่ในรูปของแบคทีเรีย Escherichia coli ที่ใช้การคัดเลือก แบบ blue/white colony และใช้ในการหยดตัวอย่างดีเอ็นเอลงบนเมมเบรน ทำงานด้วยแขนกลที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การประยุกต์ใช้งาน

Phang display, DNA Library, Sequencing

บริษัทผู้ผลิด :
Genetix

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput
กลับไปหน้าหลัก