สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

ลำดับที่รายละเอียด
24
ชื่อเครื่อง : Surface Plasmon Resonance (SPR)

เครื่อง : Surface Plasmon Resonance (SPR)


รุ่น :
Springle ยี่ห้อ : Eco Chemie

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องวิเคราะห์การเกิดปฏิสัมพันธ์ของโมเลกุลสองชนิด โดยแปรผลจากการเปลี่ยนแปลงมุมหักเหของแสงตกกระทบต่อปริซึม ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นกราฟเส้นแสดงมุมหักเหของแสงต่อหน่วยเวลา ให้ผลการตรวจสอบ ณ เวลาปัจจุบัน และใช้สารตรวจสอบปริมาณน้อย ระดับ ไมโครลิตร

การประยุกต์ใช้งาน

ตรวจเชื้อโรค, Protein-protein interaction, Enzyme Kinetic, DNA-DNA interaction, Peptide-antibody ineraction

บริษัทผู้ผลิด :
Autolab

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ
กลับไปหน้าหลัก