สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิทยภูมิคุ้มกัน

ลำดับที่รายละเอียด
26
ชื่อเครื่อง : Guillotine Cutting

เครื่อง : Guillotine Cutting


รุ่น :
CM4000 ยี่ห้อ : Biodot

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิทยภูมิคุ้มกัน

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องตัดเมมเบรน ควบคุมขนาดและมุมการตัดเมมเบรนด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทำ Strip test

การประยุกต์ใช้งาน

ทำชุดตรวจสอบสำเร็จรูป ด้วยระบบ antigen-antibody แบบเป็นแผ่น

บริษัทผู้ผลิด :
Biodot

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิทยภูมิคุ้มกัน
กลับไปหน้าหลัก