สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

ลำดับที่รายละเอียด
27
ชื่อเครื่อง : 2-D gel Electrophoresis System

เครื่อง : 2-D gel Electrophoresis System


รุ่น :
II ยี่ห้อ : Multiphor

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า แบบ 2 ทิศทาง ได้แก่ แยกตามค่า pl และขนาดโมเลกุล พร้อมโปรแกรมเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีน

การประยุกต์ใช้งาน

ศึกษารูปแบบของโปรตีน, แยกโปรตีน

บริษัทผู้ผลิด :
Amersham BioScience/GE Healthcare

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล
กลับไปหน้าหลัก