สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

ลำดับที่รายละเอียด
28
ชื่อเครื่อง : Microsope with Chromosomal Karyotyping system

เครื่อง : Microsope with Chromosomal Karyotyping system


รุ่น :
- ยี่ห้อ : Applied Spectra Imaging

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

รายละเอียดโดยสังเขป

อุปกรณ์ต่อพ่วงกับกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาโครโมโซม พร้อมโปรแกรมถ่ายภาพ และวิเคราะห์ สามารถใช้ได้กับสี Cye3 และ Cye5

การประยุกต์ใช้งาน

ศึกษารูปแบบของโครโมโซม, ศึกษาความผิดปกติของโครโมโซม, ศึกษาความซับซ้อนของยีน

บริษัทผู้ผลิด :
Applied Spectra Imaging

แหล่งที่ตั้ง : อาคารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์
กลับไปหน้าหลัก