สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ด้านชีวภาพ

ลำดับที่รายละเอียด
30
ชื่อเครื่อง : MicroLog

เครื่อง : MicroLog


รุ่น :
3 ยี่ห้อ : MicroLog

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ด้านชีวภาพ

รายละเอียดโดยสังเขป

ระบบจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการใช้แหล่งคาร์บอน เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล

การประยุกต์ใช้งาน

จำแนกเชื้อแบคทีเรีย, ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์, ศึกษารูปแบบการใช้แหล่งคาร์บอนของจุลินทรีย์

บริษัทผู้ผลิด :
BioRad

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ด้านชีวภาพ
กลับไปหน้าหลัก