สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

ลำดับที่รายละเอียด
31
ชื่อเครื่อง : Stereo microscope with Fluorescence system

เครื่อง : Stereo microscope with Fluorescence system


รุ่น :
SZ51 ยี่ห้อ : Olympus

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

รายละเอียดโดยสังเขป

กล้องจุทรรศน์ศึกษาภาพ 3 มิติของตัวอย่าง ต่อพ่วงกับแหล่งแสง Fluorescence พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล

การประยุกต์ใช้งาน

ติดตามการแสดงออกของยีน, ศึกษารูปร่างของตัวอย่าง

บริษัทผู้ผลิด :
Olympus

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์
กลับไปหน้าหลัก