สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
34
ชื่อเครื่อง : PCR/Thermal cycler

เครื่อง : PCR/Thermal cycler


รุ่น :
T1 Plus 384 ยี่ห้อ : Biometra

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

PCR เป็นเครื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ทำปฏิกิริยาได้พร้อมกัน 384 ตัวอย่าง, Ramp Rate สูงสุด 5 องศาเซลเซียส ต่อวินาที

การประยุกต์ใช้งาน

ตรวจสอบยีน, ศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน

บริษัทผู้ผลิด :
Biometra

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก