สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

ลำดับที่รายละเอียด
35
ชื่อเครื่อง : ELISA Reader

เครื่อง : ELISA Reader


รุ่น :
Thermo Labsystems ยี่ห้อ : Multiskan EX

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

รายละเอียดโดยสังเขป

ELISA Reader เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง โดยตัวอย่างอยู่ในรูปของจานหลุมสี่เหลี่ยม 96 หลุม, ตรวจวัดค่าได้พร้อมกัน 96 หลุม, สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เก็บผลข้อมูลในรูปไฟล์ข้อมูลได้, วัดความยาวคลื่นได้ 3 ความยาวคลื่น ได้แก่ 405, 415 และ 450 , สามารถตั้งโปรแกรมการอ่านข้อมูลได้

การประยุกต์ใช้งาน

ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของแอนติเจนกับแอนติบอดี, ตรวจสอบเชื้อโรค

บริษัทผู้ผลิด :
OY/Finland

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ
กลับไปหน้าหลัก