สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
36
ชื่อเครื่อง : Bench top refrigerated centrifuge

เครื่อง : Bench top refrigerated centrifuge


รุ่น :
ยี่ห้อ :

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องหมนเหวี่ยง ปรับอุณหภูมิต่ำได้ สามารถใช้ได้กับหลอดขนาด 1.5 ml หรือ PCR plate

การประยุกต์ใช้งาน

แยกสกัดดีเอ็นเอ, ตกตะกอนตัวอย่าง

บริษัทผู้ผลิด :


แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก