สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
37
ชื่อเครื่อง : Hybridization Oven

เครื่อง : Hybridization Oven


รุ่น :
OV4 ยี่ห้อ : Biometra

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

Hybridzation Oven เป็นเครื่องหมุนในแนวนอน ปรับระดับความเร็วได้ 3 ระดับ สำหรับใส่ตัวอย่างในหลอดแก้วยาว 30 เซนติเมตร พร้อมควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ตัวอย่างสัมผัสสารได้อย่างทั่วถึง

การประยุกต์ใช้งาน

สำหรับการทำปฏิกิริยา Hybridization, ศึกษาการแสดงออกของยีน, ตรวจหายีน

บริษัทผู้ผลิด :
Biometra

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก