สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางเคมี

ลำดับที่รายละเอียด
42
ชื่อเครื่อง : High-performance liquid chromatography (HPLC)

เครื่อง : High-performance liquid chromatography (HPLC)


รุ่น :
- ยี่ห้อ : Alltech

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางเคมี

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องแยกสาร ผ่าน Column chromatography และตรวจสอบสารด้วยระบบ Evaporative Light Scattering Detection (ELSD) เป็นเทคนิคการระเหยสาร และตรวจสอบการกระเจิงแสงของสาร

การประยุกต์ใช้งาน

ตรวจวิเคราะห์สาร, แยกสารเคมี

บริษัทผู้ผลิด :
Alltech Associated

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางเคมี
กลับไปหน้าหลัก