สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

ลำดับที่รายละเอียด
44
ชื่อเครื่อง : UV-VIS Spectrophotometer

เครื่อง : UV-VIS Spectrophotometer


รุ่น :
S2100 ยี่ห้อ : Biowave

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

รายละเอียดโดยสังเขป

Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง หรือส่องผ่านแสงของตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้งาน

วัดปริมาณ ความเข้มข้น ของตัวอย่าง

บริษัทผู้ผลิด :
WPA, Biochrom Ltd

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ
กลับไปหน้าหลัก