สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

ลำดับที่รายละเอียด
45
ชื่อเครื่อง : Spectrophotometer

เครื่อง : Spectrophotometer


รุ่น :
Genesys 10 UV-Vis ยี่ห้อ : Spectranic

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

รายละเอียดโดยสังเขป

Spectrophotometer เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง หรือส่องผ่านแสงของตัวอย่าง, ตรวจสารในปริมาณน้อย ตั้งแต่ 3 มิลลิลิตร ถึง 50 ไมโครลิตร สามารถใส่ตัวอย่างได้พร้อมกัน 5 ตัวอย่าง, ตรวจวัดได้ในช่วงความยาวคลื่น 100-900 นาโนเมตร

การประยุกต์ใช้งาน

วัดปริมาณ ความเข้มข้นของตัวอย่าง, ศึกษาการทำงานของเอนไซม์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

บริษัทผู้ผลิด :
Spectranic

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ
กลับไปหน้าหลัก