สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

ลำดับที่รายละเอียด
50
ชื่อเครื่อง : Spectrophotometer- plate reader

เครื่อง : Spectrophotometer- plate reader


รุ่น :
SPECTRO star Nano ยี่ห้อ : BMG LabTech

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ

รายละเอียดโดยสังเขป

อ่านค่าได้ในช่วงคลื่น 220-1000 nm, อ่านค่าที่ละตัวอย่าง ด้วยเวลาน้อยกว่า 1 วินาทีต่อตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง, อ่านค่าได้ทั้งตัวอย่างในจานหลุม (6-384 well plate) และจาก cuvette, อ่านค่าแบบ Endpoint, kinetics และ well scanning

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ได้กับงาน DNA, RNA, โปรตีน, เซลล์ และเอนไซน์

บริษัทผู้ผลิด :
BMG LabTech

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ
กลับไปหน้าหลัก