สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
51
ชื่อเครื่อง : Rotary evaporator

เครื่อง : Rotary evaporator


รุ่น :
Basic 1 ยี่ห้อ : Heidolph

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องมือกลั่นระเหยสารแบบหมุน โดยใช้ความร้อนจากการอังน้ำผ่านกระบอกแก้ว เพื่อให้สารมีความเข้มข้นมากขึ้น คุณสมบัติของเครื่องให้ความร้อนสูงถึง 210 'C พร้อมแขนยก

การประยุกต์ใช้งาน

การสกัดสารจากพืช หรือการเตรียมตัวอย่างให้เข้มข้น

บริษัทผู้ผลิด :
Heidolph

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก