สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
52
ชื่อเครื่อง : Ultrasonic homogenizer

เครื่อง : Ultrasonic homogenizer


รุ่น :
Omni Ruptor 4000 ยี่ห้อ : Omni International

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องมือทำให้เกิดคลื่นความถี่ผ่านน้ำ โดยปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด 0-400 W ด้วยความถี่ 20 kHz, มีกล่องครอบกันเสียง ใช้ได้กับตัวอย่างปริมาตร 0.25-1000 ml ตั้งเวลาได้ 0-15 นาที พร้อมโหมดกระตุก (Pulse mode)

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ทำให้เซลล์ เนื้อเยื่อ สปอร์แตก ในการสกัดโปรตีน หรือสารต่างๆ จากเซลล์

บริษัทผู้ผลิด :
Omni International

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก