สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับที่รายละเอียด
7
ชื่อเครื่อง : Autoclave

เครื่อง : Autoclave


รุ่น :
MLS 3750 ยี่ห้อ : Sanyo

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดโดยสังเขป

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า แรงดังสูง ขนาดความจุ 50 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 135 องศาเซลเซียล ตั้งโปรแกรมได้ 4 แบบ นึ่งฆ่าเชื้อ อุ่น หลอมอาหาร และฆ่าเชื้อเครื่องมือ

การประยุกต์ใช้งาน

นึ่งฆ่าเชื้ออาหาร และอุปกรณ์

บริษัทผู้ผลิด :
Sanyo

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลับไปหน้าหลัก