สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

ลำดับที่รายละเอียด
8
ชื่อเครื่อง : Inverted microscope

เครื่อง : Inverted microscope


รุ่น :
CKX41 ยี่ห้อ : Olympus

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์

รายละเอียดโดยสังเขป

กล้องจุลทรรศน์ ที่มีแหล่งแสง และรูรับแสงอยู่ด้านบน โดยตัวอย่างอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะมีพื้นที่ห่างจากเลนส์มาก ทำให้สามารถวางตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น จานเลี้ยงเชื้อได้

การประยุกต์ใช้งาน

ศึกษาเซลล์มีชีวิต, ผลิต Monoclonal, การโคลนยีน

บริษัทผู้ผลิด :
Olympus

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์
กลับไปหน้าหลัก