สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-2494 ถึง 7, หมายเลขโทรสาร 0-3428-2498 , หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 3897-3900

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

ลำดับที่รายละเอียด
9
ชื่อเครื่อง : Pulse-field Gel electrophoresis (PFGE)

เครื่อง : Pulse-field Gel electrophoresis (PFGE)


รุ่น :
Gene Navigator ยี่ห้อ : Amersham Bioscience

ประเภทเครื่องมือ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล

รายละเอียดโดยสังเขป

เครื่องแยกดีเอ็นเอขนาดใหญ่ มากกว่า 15-20 กิโลเบส ด้วยกระแสไฟฟ้าที่สลับขั้วบวก และลบไปมา ซึ่งสำหรับเครื่องรุ่นนี้มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบสลับทิศเป็น 6 ทิศไฟมา ดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กกว่าจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่าเมื่อมีการสลับทิศ ก็จะสามารถแยกแถบดีเอ็นเอได้

การประยุกต์ใช้งาน

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต, การโคลนยีน

บริษัทผู้ผลิด :
GE Health Care

แหล่งที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กลับไปหน้ากลุ่ม : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล
กลับไปหน้าหลัก